Varför psykoterapi?

Människor söker psykoterapi av många olika skäl. Man kan känna sig nedstämd och deprimerad eller plågsamt ångestfylld. Man kan ha tankar runt sina relationer eller vara olycklig efter en brusten relation. Vara upptagen av jobbiga tankar som det är svårt att göra sig av med. Skam och känslan av ensamhet är ett vanligt skäl att söka psykoterapi. Dessa och andra symtom antyder att det är något som inte står rätt till. Du som söker samtalsbehandling upplever att du är i behov av förändring i livet.

Alla symtom vare sig det rör sig om ångest, depression, självdestruktivitet, ätstörningar eller missbruk talar om att den inre dialogen på ett eller annat sätt har upphört. Symtomet är en symbol som visar på ett stycke frusen tid. Terapins uppgift blir att i dialog med en terapeut översätta symtomet till symboler, känslomässiga och språkliga så att berättelsen om mig själv kan bli och vara en fortgående berättelse om ett liv värt att leva.

Vad händer efter att du bokat ett första samtal?

Till att börja med bokar vi alltid 2-3 inledande samtal, meningen är att det ska finnas tid för dig att berätta om bekymmer och vad som plågar dig. Det behövs även lite tid för att du skall få en möjlighet att känna att det skapas ett förtroende för din psykoterapeut vilket är en god förutsättning för att kunna arbeta i en psykoterapi.

Vi arbetar utifrån psykodynamisk teori och klinisk praktik vilket bland annat innebär att arbetet alltid utgår ifrån de svårigheter du själv presenterar. Det kan innebära att vårt arbete fokuseras på ett specifikt problem eller, om det som plågar dig påverkar stora delar av tillvaron, utgår vi från det. Vårt gemensamma arbete strävar mot ökad förståelse av svårigheter, symtom och din livsberättelse. Att få tillgång till självförståelsen för de tanke- och känslosystem som ligger till grund för de sätt vi uppfattat och tolkar oss själva, andra människor och tillvaron är en förutsättning för förändring. Med större självförståelse skapas möjligheter till minskning av plågande symtom, nya perspektiv och friare livsval.